Zastrzeżenie

Witamy na stronie formularza rejestracyjnego „Bezpieczny PESEL”. Dziękujemy za podjęcie decyzji o zgłoszeniu i rozpoczęciu świadomego zarządzania bezpieczeństwem własnych danych.

Zastrzegający zobowiązany jest zamieścić w Serwisie: obraz swojego dowodu osobistego (skan lub zdjęcie w jednym z formatów plików wskazanych w formularzu) zawierającego wyłącznie informacje o imieniu (imionach) i nazwisku, serii i numerze dowodu osobistego oraz numerze PESEL Zastrzegającego. Pozostałe informacje zawarte w dowodzie osobistym Zastrzegający zobowiązany jest usunąć (zasłonić), tak aby nie były widoczne na dołączonym obrazie dowodu osobistego.