FAQ

Najczęściej zadawane pytania o Systemie Bezpieczny PESEL

FAQ

 

1.Dlaczego muszę załączyć skan dowodu do zgłoszenia zastrzeżenia? 

Skany dowodu osobistego, załączone do zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL służą do weryfikacji osoby dokonującej zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia skany są usuwane z serwisu i z bazy.

 • Podobne tematy: Jaka powinna być wielkość pliku ze skanem? | Czy skan dowodu może być zdjęciem?

 

2.Wypełniłem poprawnie formularz na www i co dalej?

Kolejny krok, który musisz wykonać jest BARDZO WAŻNY! Wejdź do skrzynki pocztowej, której adres e-mail podałeś w formularzu zgłoszenia i kliknij w link aktywacyjny, aby potwierdzić swoje zgłoszenie.

Jeśli wypełniłeś poprawnie formularz i potwierdzisz link aktywacyjny, możesz śledzić naszą komunikację mailową (informacja o statusie zgłoszenia), ale sam proces zastrzegania nie będzie wymagał już Twojego zaangażowania.

 • Podobne tematy: Nie doszedł mail z linkiem aktywacyjnym – co zrobić?|Jak wypełnić formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru  PESEL?

3.Co to jest kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny to unikalny zestaw znaków, który otrzymujesz po poprawnej weryfikacji Twojego zgłoszenia. Służy do sprawdzenia statusu Twojego numer PESEL po jego zastrzeżeniu, nie w trakcie zgłoszenia zastrzeżenia. Przesyłany jest mailem na adres podany w formularzu zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL.

 • Podobne tematy: Zgubiłem kod weryfikacyjny – co zrobić?

 

4.Kiedy otrzymuję kod weryfikacyjny?

Kod weryfikacyjny otrzymasz po pozytywnej weryfikacji Twojego zgłoszenia. Zostanie on przesłany mailem. Nie dotyczy usługi tymczasowego zgłoszenia utraty na 30 dni.

 • Podobne tematy: Co to jest kod weryfikacyjny? | Zgubiłem kod weryfikacyjny – co zrobić?

 

5.W którym momencie mój numer PESEL  jest zastrzeżony?

W każdym przypadku zgłoszenia w serwisie www.bezpiecznypesel.pl (zastrzeż PESEL, zastrzeż dokumenty, utrata dokumentów na 30 dni) Twój numer PESEL jest zastrzeżony od momentu zweryfikowania przez CIEBIE zgłoszenia za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny, który przesyłamy mailem na adres podany w zgłoszeniu.

 • Podobne tematy: Nie doszedł mail z linkiem aktywacyjnym – co zrobić? | Wysyłam formularz ze strony i co dalej?

 

6.Dla kogo jest ta usługa?

Z usługi może skorzystać każda osoba, która ukończyła 18 lat.

 • Podobne tematy: Jak wypełnić formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL?

 

7.Jak działa sprawdzanie statusu?

Funkcja Sprawdź status jest aktywna dla opcji zastrzeż PESEL i dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu Twojego zgłoszenia. Aby z niej skorzystać wpisz swój numer PESEL i kod weryfikacyjny wysłany w mailu z informacją o pozytywnym zweryfikowaniu Twojego zgłoszenia.

 • Podobne tematy: Co to jest kod weryfikacyjny? | Zgubiłem kod weryfikacyjny – co zrobić?

 

8.Jak działa zastrzeżenie utraty tymczasowej na 30 dni? 

Zastrzeżenia numeru PESEL na 30 dni dokonujemy np. w sytuacji, kiedy nie wiemy, kiedy nie wiemy, gdzie są nasze dokumenty, a wiemy raczej na pewno, że nie zostały skradzione. Wejdź na stronę UTRATA DOKUMENTÓW, wybierz opcję  „zgłoś utratę tymczasowo na 30 dni”. Twój numer PESEL będzie zastrzeżony na 30 dni, po tym czasie zastrzeżenie nie obowiązuje.

 

9.Dlaczego formularz nie przesyła moich zdjęć?

Formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL ma z powodów technicznych ograniczoną wielkość przesyłanego pliku. Musi być on równy lub mniejszy niż  1 MB. Jeśli Twoje skany są większe, formularz ich nie przyjmie i zgłoszenie nie zostanie przesłane. Dodatkowo poprawny jego format to .JPG .JPEG .PNG

 • Podobne tematy: Jak wypełnić formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL?

10.Czy zastrzeżenie można odwołać?

Tak, ale w różny sposób.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnąć zastrzeżenie w przypadku zgłoszenia utraty dokumentów  (zastrzeż PESEL / zastrzeż dokumenty) wejdź na stronę serwisu na stronę PESEL lub ZASTRZEŻ DOKUMENTY wybierz opcję „cofnij zastrzeżenie”, następnie wypełnij formularz (wpisz numer PESEL i kod weryfikacyjny).

W przypadku braku kodu weryfikacyjnego można ponownie zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie z wykorzystaniem kodu weryfikacyjnego otrzymanego mailem przy ponownym zgłoszeniu.

Zastrzeżenie zawsze można odwołać składając pisemne oświadczenie na adres podany w Regulaminie w § 10 pkt 8.

Zgłoszenie utraty dokumentu na 30 dni nie wymaga odwołania, kasuje się ono z serwisu i bazy po 30 dniach od zgłoszenia.

Odwołanie zastrzeżenia jest bezpłatne.

 • Podobne tematy: Co to jest kod weryfikacyjny? | Zgubiłem kod weryfikacyjny – co zrobić?

 

11.Czy mogę zgłosić numer PESEL dziecka?

Nie. Usługa zastrzeżenia numeru PESEL jest dostępna tylko dla osób pełnoletnich.

 

12.Czy zastrzeżenie numeru PESEL oznacza, że nie mogę z niego korzystać?

Nie. strzeżenie nie ma wpływu na posługiwanie się numerem PESEL w codziennych sytuacjach, kiedy podajemy numer PESEL, np. u lekarza, w banku, podczas rejestracji.

 

13.Czy usługa jest płatna?

Nie. Zarówno zgłoszenie zastrzeżenia numeru PESEL jak i cofnięcie jest bezpłatne.

 

14.Jaka jest różnica między zastrzeżeniem PESEL a zgłoszeniem utraty dokumentów?

Dla tych dwóch przypadków wypełniamy na stronie różne formularze (różny jest powód zgłoszenia), ale skutek jest taki sam – numer PESEL podany w zgłoszeniu zostanie zastrzeżony.

 

15.Jak wypełnić formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL?

Wejdź na stronę PESEL wybierz opcję „zastrzeż” i wypełnij formularz. Zwróć uwagę na elementy formularza zaznaczone na czerwono.

 

16.W jakich sytuacjach mój numer PESEL nie zostanie zastrzeżony mimo poprawnego przesłania zgłoszenia?

Mimo poprawnego przesłania zgłoszenia poprzez formularz na stronie Twoje zgłoszenie może być zweryfikowane negatywnie z powodu:

– niepoprawnych / nieczytelnych skanów dowodu osobistego,

– dołączenia innych niż skany dowodu lub oświadczenie notarialne plików (np. zgłoszenie utraty dokumentów na policji, paszport, karta stałego pobytu, inne …)

– błędnego wpisania danych w polach imię, nazwisko, pesel.

 

17.Czy skany dowodu mogą być zdjęciem (z telefonu)?

Tak. Sprawdź tylko jaki jest ich rozmiar – czy nie są większe niż 1 MB. Skany dowodu powinny mieć czytelne : imię (imiona) i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL. Pozostałe informacje powinny zostać zasłonięte tak, jak to widać na zdjęciu.

 • Powiązane tematy: Dlaczego muszę załączyć skan dowodu do zgłoszenia zastrzeżenia? | Dlaczego formularz nie przesyła moich zdjęć?

 

18.Czy wystarczy skanować tylko jedną stronę dowodu osobistego?

Nie. Do poprawnego wypełniania zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL wymagane są skany awersu i rewersu dowodu (tył i przód) – obydwu stron.

 • Powiązane tematy: Dlaczego muszę załączyć skan dowodu do zgłoszenia zastrzeżenia? | Dlaczego formularz nie przesyła moich zdjęć?

 

19.Jaka powinna być wielkość i format pliku ze skanem?

Wielkość pliku (zdjęcia) skanu dowodu osobistego powinno być maksymalnie 1 MB. Format pliku (zdjęcia) to .JPG .PGN .JPEG

 • Powiązane tematy: Dlaczego muszę załączyć skan dowodu do zgłoszenia zastrzeżenia? | Dlaczego formularz nie przesyła moich zdjęć?

 

20.Zgubiłem kod weryfikacyjny – co zrobić?

Sprawdź ponownie swoją skrzynkę pocztową. Jeśli nie znajdziesz go w mailu, to dokonaj zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL ponownie. Zachowaj kod weryfikacyjny!

 

21.Nie doszedł mail z linkiem aktywacyjnym – co zrobić?

Przeszukaj swoją skrzynkę odbiorczą z wykorzystaniem poniższych danych: nazwa nadawcy (Biuro Obsługi Klienta CRIF), temat maila (Bezpieczny PESEL – zgłoszenie jest obecnie weryfikowane). Sprawdź folder SPAM.

 • Podobne tematy: Jak wypełnić formularz zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL?

 

22.Ile razy mogę zastrzec/odstrzec numer PESEL?

Tyle razy, ile jest to konieczne. Nie ma limitu. Ponowne zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia są bezpłatne.

 

23.Co jeśli nie mam dowodu, ani jego zdjęcia?

Zgłoś utrat dowodu osobistego na 30 dni, a następnie, po wyrobieniu nowego dowodu możesz zastrzec PESEL.

 

24.Jak przygotować skany dowodu osobistego? (zasłonięte informacje)

Przygotowując skany dowodu osobistego do przesłania w formularzu zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL, informacje NIEWYMAGANE do weryfikacji należy zasłonić i są to następujące dane: zdjęcia twarzy, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, organ wydający, data wydania, termin ważności.

 

25.Czy mogę sprawdzić status zastrzeżenia utraty dokumentów na 30 dni?

Nie. Status zastrzeżenia utraty dokumentów na 30 jest aktywny po potwierdzeniu poprawnej weryfikacji zgłoszenia, a po 30 dniach zgłoszenie automatycznie kasuje się z serwisu i z bazy. Status można sprawdzić tylko przy zastrzeżeniu utraty dokumentów na stałe.

 

26. A jeśli moje dane już wyciekły, to co zrobić?

Przeczytaj artykuł na ten temat i z pewnością zastrzeż PESEL .

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

 • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
 • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
 • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top