Kampania

Edukacja jest ważna!

CRIF dba o edukację – promuje Bezpieczny Pesel

 

Dane osobowe  towarzyszą nam od pierwszych chwil życia. Niektóre z nich mogą się zmienić, ponieważ i nasze życie będzie ulegać zmianom (np. można zmienić nazwisko po ślubie), ale numer PESEL nie ulegnie zmianie i towarzyszyć nam będzie całe życie. Tak jak dbamy o swoje zdrowie, czy wizerunek, tak powinniśmy troszczyć się także o swój numer PESEL. To ważne szczególnie dla osób, które mają świadomość jak często ten numer trzeba podawać w miejscach publicznych i obawiają się, że ich dane mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia pożyczki w instytucjach pożyczkowych.

Chroń swój numer PESEL –  to ważne

Mając na uwadze odpowiedzialność społeczną firmy działającej w branży finansowej CRIF sp. z o.o. wraz z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych zainicjował uruchomienie Systemu (serwisu internetowego) Bezpieczny Pesel, niekomercyjnej usługi chroniącej konsumentów przed niebezpieczeństwem wyłudzeń finansowych.

W Systemie Bezpieczny PESEL można zastrzec numer PESEL prewencyjnie lub w sytuacji utraty dokumentów. Z chwilą zastrzeżenia numeru PESEL firmy pożyczkowe otrzymają informację o jego zastrzeżeniu. Jeśli konsument złoży wniosek o pożyczkę z wykorzystaniem zastrzeżonego numeru PESEL, pożyczka nie powinna zostać udzielona.

System Bezpieczny PESEL zapobiega w ten sposób wyłudzeniom.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL można łatwo i bezpłatnie zrealizować za pomocą prostych formularzy na stronach serwisu www.bezpiecznypesel.pl Od początku udostępnienia usługi w internecie zapobiegliśmy wyłudzeniom na łączną kwotę około 30 mln złotych.

 

System Bezpieczny Pesel – zmieniamy się dla konsumenta

Zarówno CRIF jak i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wspierają konsumentów w zakresie ochrony danych osobowych a w szczególności numeru PESEL poprzez BOK CRIF i bezpłatną pomoc prawną  pod numerem tel. 800 706 813 PZIP. Komunikacja z konsumentami, odpowiadanie na ich codzienne zmagania skupiły naszą uwagą na konieczności rozwijania funkcjonalności Systemu oraz potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie świadomego dbania o dane osobowe.

Oszustwa finansowe związane z podszywaniem się pod tożsamość innych osób (kradzież tożsamości) to już nie tylko pojedyncze wyłudzenia od osób starszych.  Coraz częściej  działania związane z oszustwami finansowymi lub próbami oszustw są prowadzone przez zorganizowane grupy przestępcze.  Tak szybko jak rozwija się technologia związana z sektorem finansowym, tak szybko powinny rozwijać się kompetencje ludzkie związane ze świadomością zagrożeń i możliwości reagowania na nie. Dlatego edukacja społeczeństwa jest niezwykle istotna, a zwłaszcza edukacja młodego pokolenia.” – mówi Piotr Badura, Wiceprezes Zarządu CRIF Sp. z o.o.

System Bezpieczny Pesel zmienił wygląd i uprościł funkcje serwisu związane z potwierdzeniem i weryfikacją składanego wniosku o zastrzeżenie (lub cofnięcie zastrzeżenia) numeru PESEL. Równocześnie CRIF wraz z Parterami rozpoczął kampanię informacyjną promującą System. Już na stronie głównej widać dla kogo jest to rozwiązanie:

– dla osób świadomie dbających o ochronę swoich danych osobowych.

– dla osób młodych, rozpoczynających karierę zawodową, przyszłych kredytobiorców czy pożyczkobiorców,

– dla osób, które właśnie wzięły pożyczkę lub kredyt i nie planują w najbliższych czasie kolejnego zadłużenia,

– dla osób starszych, szczególnie narażonych na działania oszustów.

 

Dlaczego edukacja?

Współczesne media oferują swoim klientom bardzo dużo informacji, w różnorodnych formach i trudno jest dotrzeć z informacją do konsumenta, o ile sam jej nie szuka, gdy np. padnie ofiara przestępstwa finansowego.

Wtedy dzięki wyszukiwarce internetowej łatwo można znaleźć artykuły poradniki, strony internetowe z wiadomościami na temat wyłudzeń pożyczkowych.

W kampanii Systemy Bezpieczny PESEL stawiamy na prewencję, a jeśli już nawet doszło do oszustwa, to by nie doszło do kolejnego prewencja również jest potrzebna. Edukacja najmłodszych w zakresie ochrony danych jest dla CRIF istotna, to oni będą kiedyś klientami rynku finansowego.

Obok tradycyjnych działań promocyjnych zwłaszcza w mediach elektronicznych,  chcemy skupić się na edukacji dzieci. Stąd nasz współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci w ramach projektu Technologie z klasą! – mówi Natalia Iwan, Marketing Leader CRIF, – „Bliska nam jest misja Fundacji związana z nauczaniem w sposób nowoczesny i dostosowany do wymogów rozwijającego się świata nowych technologii, co niesie ze sobą ogromną wartość dla rozwoju młodych ludzi, a także postawy nauczycieli”. 

Dzięki projektom edukacyjnym  Fundacji Uniwersytet Dzieci projektu lekcje wielu szkołach podstawowych przygotowują dzieci do zmieniających się realiów, w tym do świadomego korzystania i współtworzenia nowych technologii.  Beneficjentami projektu Technologie z klasą! są zarówno dzieci, uczniowie klas I-III szkół podstawowych (ok. 10000), jak i  nauczyciele klas (ok. 500), ale także rodzice uczniów, który pośrednio dowiadują się o możliwości ochrony numeru PESEL w Systemie. W projekcie powstanie cykl scenariuszy lekcji z obszaru nowych technologii, które będą realizowane w klasach oraz materiały edukacyjne w postaci zestawu „Zaprogramowani na przygodę” (materiały off-line). Głównym bohaterem zestawu jest robot Kodeusz, którego statek kosmiczny rozbija się na nieznanej planecie, a on sam traci pamięć. O pomoc w naprawie pojazdu i zaprogramowaniu drogi powrotnej do domu będzie prosił uczniów na kolejnych lekcjach (realizacja scenariuszy). Zestaw zawiera: interaktywną planszę z planetami, listy z opisem przygód robota, karty pokładowe dla uczniów oraz instrukcję.

Jeden ze scenariuszy lekcji, przygotowany przez Katarzynę Tomaszewicz-Palich,  Inspektora Danych Osobowych w CRIF, będzie poświęcony ochronie danych. Scenariusz będzie wkrótce udostępniony na bezpłatnej platformie ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top