Kontakt


Zapraszamy do kontaktu

CRIF Sp. z o.o.

ul. Lublańska 38
31-476 Kraków

Tel.: +48 12 291 55 60
Faks: +48 12 291 55 61

Biuro Obsługi Klienta

Pon. – Pt.: 9:00-15:30

Tel.: +48 12 291 55 85
Email: bok.pl@crif.com

Klauzula informacyjna 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) …

zwanego dalej RODO, CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185908, NIP: 5251556766, kapitał zakładowy: 3.163.500,00 zł, informuje, że w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych wskazanych w poniższym formularzu kontaktowym:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, mail: info.pl@crif.com; tel: +48 12 291 55 60.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: dpo@crif.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda.
5. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że jest konieczne w celu obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres mailowy info.pl@crif.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi kierowanych przez Panią/Pana do CRIF zapytań.
8. Ponadto CRIF przetwarza dane zebrane przez CRIF w następujących celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu CRIF, przez czas trwania uzasadnionego interesu CRIF lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana:
a) hosting oraz infrastruktura zaplecza;
b) analiza i statystyki aktywności dotyczące użytkowników na naszej witrynie.
9. Dodatkowe informacje znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatnościPolityce cookies oraz Nocie prawnej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top