O nas

CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem. Obecnie ponad 6300 banków i instytucji finansowych oraz 55 tysięcy klientów indywidualnych codziennie korzysta z usług firmy CRIF aż w 50 krajach.

CRIF Sp. z o.o. oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform. Rozwiązanie to umożliwia zbudowanie efektywnego procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń, oszczędność kosztów danych i IT, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu. Spółka oferuje rozbudowaną gamę skutecznych narzędzi do wszechstronnej analizy ryzyka. Dostarcza gotowe produkty, a także rozwiązania w obszarze Big Data, oparte o integrację niestrukturalnych zbiorów danych. Oferta Spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Rozwiązania CRIF to zintegrowany dostęp do wielu baz danych, a dzięki temu do pełnej i aktualnej informacji o wszystkich podmiotach obrotu gospodarczego. Dzięki temu, w oparciu o skonsolidowane informacje, CRIF umożliwia wiarygodną ocenę rzetelności płatniczej, monitoring podmiotów czy ustalenie aktualnego adresu.

CRIF Sp. z o.o. to także centrum rozwoju oprogramowania i zaplecze technologiczne, które zajmuje projektowaniem i implementacją zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Zespół CRIF, składający się z  doświadczonych inżynierów oprogramowania oraz architektów, łączy wiedzę biznesową z doświadczeniem programistycznym, dostarczając wydajne rozwiązania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystania danych, dla najbardziej wymagających klientów.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.KBIG to nowoczesne biuro informacji gospodarczej oferujące dostęp do pełnych, wiarygodnych i aktualnych danych o osobach fizycznych oraz podmiotach gospodarczych.  Biuro oferuje swym Partnerom oraz ich Klientom stały monitoring przedsiębiorstw oraz budowanie własnej wiarygodności płatniczej, poprzez ujawnianie w KBIG informacji pozytywnych. W ten sposób tworzy w obrocie gospodarczym solidne fundamenty do budowy relacji opartych na pełnym zaufaniu. Przedmiotem działalności KBIG jest realizacja zadań, określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biuro działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Wyłącznym akcjonariuszem Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii, będąca częścią grupy CRIF.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.crif.pl