O rozwiązaniu

bezpieczny_peselW celu ochrony konsumentów CRIF Sp. z o.o., przy współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych, oferuje system, w którym mogą Państwo zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu informacja o zastrzeżeniu Państwa danych będzie dostępna dla wszystkich współpracujących ze sobą Pożyczkodawców. Wpisanie swoich danych na portalu www.bezpiecznypesel.pl powoduje, że użytkownicy systemu CreditCheck są poinformowani, że nie planują Państwo zaciągania pożyczki  i ułatwia zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom. Utrudni to zaciągnięcie zobowiązania osobie, która jest lub znajdzie się w posiadaniu Państwa danych.

12 lipca br. regulamin usługi został zmieniony i dostępny jest w zakładce DOKUMENTY lub kliknij tutaj.

 

Usługa zastrzeżenia numeru PESEL udostępniona jest w naszym serwisie internetowym www.bezpiecznypesel.pl oraz na Poczcie Polskiej.

Aby skorzystać z usługi na Poczcie Polskiej, należy:

– wysłać SMS o treści BEZPIECZNY.12345678900 (Twój PESEL) na bezpłatny numer 4777,

– na numer konta podany w SMS-ie zwrotnym wpłacić jednorazowo 21 zł,

– zgodnie z otrzymaną instrukcją po zarejestrowaniu wpłaty dokończenie formalności odbywać się będzie na Poczcie Polskiej poprzez sprawdzenie tożsamości i wypłatę przekazu pieniężnego w kwocie 1 zł.

Jeżeli chcemy usunąć swoje dane, należy wysłać SMS o treści USUN.12345678900 (numer PESEL). Pozostałe kroki pozostają bez zmian.


Fundamentem rozwiązania są następujące usługi:

  • Usługa zastrzeżenia – polegająca na umożliwieniu Zastrzegającemu zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla Kredytodawcy, że Zastrzegający w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będzie składać wniosków o zawarcie, ani też zawierać Umów Kredytowych. Potencjalny wniosek o zawarcie Umowy Kredytowej zawierający zastrzeżony numer PESEL, złożony Kredytodawcy w okresie obowiązywania zastrzeżenia, może nie stanowić wniosku osoby posiadającej zastrzeżony numer PESEL.
  • Usługa zgłoszenia utraty– polegająca na umożliwieniu Zastrzegającemu zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla Kredytodawcy, że Zastrzegający utracił dokument tożsamości i istnieje ryzyko wykorzystania jego danych w procesie wnioskowania o kredyt.

Schemat wymiany danych:

Wszyscy Uczestnicy platformy Credit Check, mają dostęp do informacji o zastrzeżonych numerach PESEL.

 

 

Rozwiązanie patronatem objął Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych), reprezentujący większość rynku internetowych instytucji pożyczkowych, uznając je za nowe, ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w Polsce.