Partnerzy


Serwis www.bezpiecznypesel.pl jest powiązany z rozwiązaniami informatycznymi CRIF dedykowanymi dla firm z sektora pożyczkowego. Dlatego zastrzeżony numer PESEL może być rozpoznany przez firmę pożyczkową jako „zastrzeżony” i  w ten sposób zabezpieczamy przed wyłudzeniem pożyczek.

WAŻNE – firmy pożyczkowe nie widzą danych osobowych osób zastrzegających swój numer PESEL, jedynie status numeru Pesel (zastrzeżony /niezastrzeżony).

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top