Sprawdź status


Sprawdź status zgłoszenia

Funkcja Sprawdź status umożliwia osobie zgłaszającej   samodzielne sprawdzenie statusu zastrzeżenia numeru PESEL.

Status możesz sprawdzić dopiero w momencie potwierdzenia zastrzeżenia, nie wcześniej.

 W tym celu wykorzystaj kod weryfikacyjny, który otrzymałeś/łaś w mailu potwierdzającym zastrzeżenie numeru PESEL.

Kod weryfikacyjny to kilkuznakowy kod, który otrzymałeś/aś w mailu potwierdzającym zastrzeżenie numeru PESEL. Jeśli zagubiłeś/łaś kod weryfikujący możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL wysyłając pisemną prośbę na adres CRIF. Sp. z o.o., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków

Nasze rozwiązanie

Chroń dane osobowe – bezpłatnie zastrzeż swój numer PESEL!

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • chronisz siebie przed kradzieżą tożsamości,
  • informujesz instytucje pożyczkowe, że nie planujesz zaciągania pożyczki,
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcia zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu.

Inicjatywie patronują:

Top